Roche-2102

Bijwerkingen van de behandeling

De bijwerkingen van uw behandelingen begrijpen

Het overzicht van bijwerkingen in deze sectie beoogd niet uitputtend te zijn. Voor een volledig overzicht van bijwerkingen verwijzen wij u naar de bijsluiter van het geneesmiddel dat u krijgt voorgeschreven.

Elk geneesmiddel voor elke ziekte kan bijwerkingen veroorzaken, zelfs zulke gewone geneesmiddelen als aspirine, paracetamol en antihistaminica (middelen die een allergische reactie onderdrukken). Uw behandelteam zal u helpen een evenwicht te vinden tussen de risico’s en voordelen van een bepaalde behandeling. Voor een behandeling die levens kan verlengen, zijn doorgaans meer bijwerkingen acceptabel dan voor een pijnstiller voor lichte hoofdpijn.
Net als ieder ander mens kunt u zich soms niet lekker voelen. En dat hoeft dan niets te maken te hebben met uw uitgezaaide melanoom of de behandeling daarvan. U moet dus alert zijn op mogelijke bijwerkingen en het aan uw behandelteam vertellen als u veranderingen merkt in hoe u zich voelt. U kunt ook gebruik maken van een dagboek om eventuele veranderingen te noteren, maar probeer niet al te erg op symptomen te letten. Want dat kan ertoe leiden dat u zich zorgen gaat maken over alle kleine pijntjes die u voorheen niet eens zou hebben opgemerkt. Te veel denken aan hoe u zich voelt kan pijn, ongemak en spanning doen toenemen. Als u zich echt helemaal niet goed voelt, moet u natuurlijk wel meteen contact opnemen met uw behandelteam.

Door regelmatige controles en check-ups kan uw behandelteam veranderingen opsporen voordat er problemen ontstaan. Zo kan combinatietherapie zorgen voor een onregelmatige hartslag, wat meteen duidelijk wordt op een hartmonitor. Vertel het meteen aan uw behandelteam als u zich zwak, licht in het hoofd of duizelig voelt, of als u voelt dat uw hart onregelmatig en snel slaat. Met bloedonderzoeken kan leverschade al in een vroeg stadium worden ontdekt. Zorg dus dat u altijd uw afspraken voor bloedonderzoeken en andere beoordelingen nakomt.

Controle in de tijd

Secundaire kanker (uitzaaiingen) en sommige behandelingen voor kanker en andere aandoeningen kunnen leverschade veroorzaken. Uw behandelteam zal dan ook tijdens de behandeling regelmatig bloedmonsters bij u afnemen om te zien hoe goed uw lever werkt.

De lever produceert een aantal speciale moleculen, enzymen genaamd, die potentieel schadelijke chemische stoffen afbreken. Leverschade kan ertoe leiden dat bepaalde enzymen naar uw bloedbaan lekken. Dus de concentraties van deze enzymen zullen dan veel hoger dan normaal zijn. Het behandelteam voert leverfunctietests uit om leverschade op te sporen voordat er klachten ontstaan.

Vertel het zo snel mogelijk aan uw behandelteam als u één of meer van de volgende verschijnselen krijgt die kunnen duiden op leverschade:

 • Een gelige verkleuring van uw huid of het witte deel van uw ogen (geelzucht)
 • Donkere of bruine urine (theekleurig)
 • Misselijkheid of overgeven
 • Verlies van eetlust
 • Pijn aan de rechterkant van uw maag
 • Sneller bloeden of blauwe plekken krijgen dan normaal
 • Sterke vermoeidheid

Signalen herkennen

Neem onmiddellijk contact op met uw behandelteam als u één of meer van de volgende verschijnselen krijgt:

 • Blaren op uw huid
 • Blaren of zweren in uw mond
 • Koorts
 • Uitslag of roodheid over uw hele lichaam of een groot deel van uw lichaam
 • Schilferende huid op handen of voeten
 • Snelle hartslag
 • Roodheid of zwelling van uw gezicht
 • Zwelling van uw gezicht, lippen of tong
 • Beklemd gevoel op de keel
 • Ademhalingsproblemen of problemen bij het slikken
 • Diarree

U verlaat de website

U staat op het punt Melanoominfo.nl te verlaten. Vanaf dit moment is Roche niet meer verantwoordelijk voor de geleverde content.